Personál

MUDr. Magdalena Matějková Běhanová, Ph.D.

vedoucí lékař

3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze ukončila v roce 1996. Postgraduální doktorandské studium ukončila v roce 2002 obhajobou práce „Latentní autoimunitní diabetes dospělých (LADA) a onemocnění štítné žlázy“ . V  roce 2002 složila atestaci v oboru endokrinologie, v roce 2011 složila atestaci v oboru diabetologie. Pracovala v Endokrinologickém ústavu v Praze, kde se věnovala jak klinické práci, tak vědecko-výzkumné práci. V ordinaci v Říčanech pracuje od r. 2009.

 

MUDr. Nicol Probstová

lékař

V roce 1999 ukončila studium na lékařské fakultě Univerzity Pavla Josefa Šafárika v Košicích. V roce 2004 absolvovala roční stáž na klinice diabetologie a endokrinologie Univerzitní nemocnice Dijon ve Francii. Atestaci z endokrinologie složila v roce 2005. Pracovala na interním oddělení Nemocnice Na Bulovce. V ordinaci v Říčanech pracovala od r. 2010 do roku 2013 na částečný úvazek.

 

MUDr. Natalya Tyan

lékař

V roce 1996 ukončila studium na 1. Státním lékařském institutu v Taškentu (Uzbekistán). Atestaci z endokrinologie složila v roce 1997 v Taškentu. V roce 2007 získala nostrifikaci pro obor všeobecné lékařství na Univerzitě Karlově v Praze.  V ordinaci v Říčanech pracuje od podzimu 2013 na částečný úvazek.

  

Lenka Dolejšová

zdravotní sestra

Střední zdravotní školu ukončila maturitou v roce 1992. Dále studovala dálkovou formou pomaturitní specializační studium v oboru intenzivní péče, které ukončila v roce 2006.  Pracovala v Nemocnici s poliklinikou Český Brod, v Nemocnici Říčany a na 3. interní klinice 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Od roku 2009 pracuje v naší ordinaci v Říčanech.

Jak nás kontaktovat

ENDOKRINOLOGIE ŘÍČANY
Masarykovo nám. 58
Říčany
251 01
Telefon: +420 326 550 658
Mobil: +420 606 384 404

Odkazy

Připravujeme