layout-16-12-2022_r2_c2+

Personál

MUDr. Magdalena Matějková Běhanová, Ph.D.

vedoucí lékař

3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze ukončila v roce 1996. Postgraduální doktorandské studium ukončila v roce 2002 obhajobou práce „Latentní autoimunitní diabetes dospělých (LADA) a onemocnění štítné žlázy“. V  roce 2002 složila atestaci v oboru endokrinologie, v roce 2011 složila atestaci v oboru diabetologie. Pracovala v Endokrinologickém ústavu v Praze, kde se věnovala jak klinické práci, tak vědecko-výzkumné práci. V ordinaci v Říčanech pracuje od r. 2009. Od roku 2019 pracuje na částečný úvazek na Klinice nukleární medicíny a endokrinologie ve Fakultní nemocnici Motol v Praze a také učí na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

MUDr. Natalya Tyan

lékař

V roce 1996 ukončila studium na 1. Státním lékařském institutu v Taškentu (Uzbekistán). Atestaci z endokrinologie složila v roce 1997 v Taškentu. V roce 2007 získala nostrifikaci pro obor všeobecné lékařství na Univerzitě Karlově v Praze.  V roce 2018 složila aprobační zkoušku předepsanou Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Lenka Dolejšová

zdravotní sestra

Střední zdravotní školu ukončila maturitou v roce 1992. Dále studovala dálkovou formou pomaturitní specializační studium v oboru intenzivní péče, které ukončila v roce 2006.  Pracovala v Nemocnici s poliklinikou Český Brod, v Nemocnici Říčany a na 3. interní klinice 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Od roku 2009 pracuje v naší ordinaci v Říčanech.

Eva Blažková

Hana Líbalová

Kvalifikované zdravotní sestry, které nám pomáhají, abychom to všechno zvládli.

EK